Ana SayfaTunceliTunceli Her Yönüyle 1

VADİLER
Yüksek ve sarp bir yörede yer alan Tunceli için vadilerin önemi büyüktür.Bu vadiler doğal ulaşım yollarını oluşturmaktadır.Bu vadiler dik ve dar yarıklar durumunda olup çevreleri ormanlarla kaplıdır.

BAŞLICA VADİLER
1.MUNZUR VADİSİ
:ilin en önemli vadisidir. Munzur Sıra Dağlarinın bati bölümünde bulunan Ziyaret Tepe, Keçigölü Tepesinin yamaç larında başlar.Bu kollar Ovacık çöküntü alanında birleşir ve en büyük düzlük olan Ovacık düzlüğü oluşur. Munzur Vadisi çeşitli yönlerden gelen vadilerle birleşerek merkez ilçeye yakın Pülümür Vadisiyle birleşir.Vadi boyunca Keban Gölü'ne doğru daha alçak vadiler halinde ya yılır.Vadinin İl merkezine kadar olan kısmı ormanlıklarla kaplıdır.
Son yıllarda Proje safhasından olan Pülümür vadisi ve munzur vadisi üzerinde yapılması düşünülen barajlar vadiye tahrip ederek doğal güzelliğini bozacaktır. Munzur vadisinde Munzur suyu üzerinde alabalik tesislerinin yapılmasi; ayrıca Ovacık Merkezinde kaynak tesislerinin yapılması ilimizi turizm bakımından büyük potansiyel kazandırırır. Yöre halkının ekonomik olarak kalkınmasına katkı sunar.

PÜLÜMÜR VADİSİ :Pülümür vadisi dar ve dik bir vadidir. Avcı dağları'nın doğu yamaçlarından bir kaç kol halinde başlar.
Pülümür ilçesinden sonra doğudan ve batıdan çok sayıda vadiler-le birlikte merkez ilçede Munzur vadisi'yle birleşir.Vadi çevresi ormanlarla kaplidir. Zağge yakınındaki şelale dinlenmeye müsait bir yerdir. Pülümür Çayının çevresinde bulunan küçük tarlalar Vadinin Tarıma elverişli olan bölümünü teşkil eder.Burada buğday ve Arpa yetiştirilir.

PERİ VADİSİ :Şeytan dağlarının batı yamaçlarından çok sayıda kollar halinde başlar. Güneye uzanarak Tunceli - Elazığ sınırlarını oluştururlar.Keban Baraj Gölü'ne açılan Peri Vadisi dar ve dik bir vadi olup vadiyi aşan Peri Suyu güç geçit veren bir akasudur.
Vadi, Baraj Gölü'ne yakan yerde genişler ve çevresinde bulunan tarlalarda buğday,arpa, kavun, karpuz yetiştirilir.

ORMANYOLU ÇAYI VADiSİ : Karaoğlan Dağının batı yamaçlarindan başlar. Tunceli'nin diğer vadileri gibi dik ve dar değildir. Güneye doğru geniş bir halde Çemişgezek'i geçer,Vişneli yöresinde Keban Baraj Gölü'ne açılir. Vadinin Keban Gölü altında kalan topraklarına Pulur Ovası denir.Vadide Buğday, Ceviz, Dut yetiştirilir.
Bunların dışında Singeç Vadisi ve bütün ilçelerde çok sayıda küçük vadiler vardır.

İLDE BULUNAN OVALAR
Tunceli dağlık bir yöre olduğundan geniş ovalar yoktur. Tarıma elverişli olan düzlükler varsa da bunlar ova niteliğinde değildir.

OVACIK ZERANİK OVASI : Bir vadi düzlüğü olup Munzur Gözeleri'nden başlıyarak Ovacık'ın yerleşim yerinden doğuya kadar uzanır. 85 km2 yüzölçümüne sahiptir.Yüksek dağlarla çevrilmiştir. iklimi çok sert olup bazı kesimi tarıma elverişli değildir. Kenger sakızı, fasulye yetiştirilir.Ovanın güney yarısına Zeranik Yazısı adi verilir. Bu bölümde fasulye yetiştirilir. Sulama tesislerinin yapılmasıyla ovada 1 984 yılında Şeker Pancarı ekimine başlanmış ve olumlu sonuç aldığından 1985 yılında daha fazla Şeker Pancan ekimi yapılmıştır.

Tunceli Her Yönüyle 1. Bölüm

Copyright © . www.nazimiye.com - Tüm Haklari Saklidir.


Yazici

Akarsular
Turizm
AGDImpresiumKontakt